jste zde: úvodní » Napsali o nás


Napsali o nás

Reportáž TV ZAK

Ocenění nejúspěšnějších žáků v soutěžích proběhlo 7. října. Podívejte se na reportáž v TV ZAK: v pořadu Jak žije Plzeňský kraj z 13. 10. 2022 (41. díl) zde


 Víme, kdo a jak umí pracovat s nadanými žáky v Plzeňském kraji

V rámci projektu Smart akcelerátoru Plzeňského kraje II byla zadána STUDIE, jejíž cílem bylo zmapovat současný stav všestranné podpory nadaných/talentovaných se zájmem o výzkum, vývoj a inovace v regionu.

Součástí expertizy byl také sběr inspirativních příkladů práce s přemýšlivými a nadanými/talentovanými žáky 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií a žáků SŠ zaměřené na rozvoj jejich talentů v oblasti výzkumu a inovací jako informační podpora budoucích i současných pedagogů, pracovníků center neformálního vzdělávání, rodičů a žáků.

Cílem sběru inspirativních příkladů je nabídnout přehled nejzajímavějších aktivit v regionu zaměřených na rozvoj vlastního potenciálu a nadání žáků v přírodovědných a technických oborech směřující k výzkumné a inovativní činnosti a možnosti spolupráce s diagnostikujícími subjekty a subjekty zajišťující podporu pedagogům nadaných žáků.

Soubor 18 příkladů inspirativní praxe je rozdělen do skupin dle typu podpory  nadaných žáků na školy, organizace neformálního vzdělávání, podporující organizace a diagnostikující subjekty. Je mezi nimi i náš projekt.

Více zde.


eMagazín Plzeňský kraj 2021/1

Plzeňský kraj podporuje talentované žáky. Odkaz zde.

 

 


Srpen 2021: Reportáž v České televizi v pořadu Události v regionech

název: Přírodovědný kemp (premiéra pořadu dne 25. 8. 2021 v 18.00 hodin, přesný čas reportáže 18.22)

 Reportáž Česká televize

Na celou reportáž se můžete podívat zde.


REPORTÁŽ ZAK TV 

v pořadu Jak žije Plzeňský kraj z 5. 9. 2019 (35. díl). Natáčení proběhlo 26. 8. 2019. Podívat na ni se můžete ve formátu MP4  zde.


Červenec 2019: Plzeňský rozhled, ročník 19, 7 - 2019

Kempy a kurzy pro nadané žáky slaví 10 let

 

     


Květen 2019: Plzeňský kraj, měsíčník pro občany Plzeňského kraje, ročník XVII, číslo 5

Kempy a kurzy pro nadané žáky slaví 10 let

 

PK 2019PK clanek


 

5.11.2018 Závěrečný seminář 

Závěrečný seminář k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji se konal 5. listopadu 2018 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V příloze níže najdete prezentaci k projektu a prezentaci psychologů k Profilu nadaného žáka.

Prezentace 5.11.2018Prezentace z psychologického testování 2018


19. 2. 2018 web Plzeňského kraje

Plzeňský kraj podpoří ze svého rozpočtu také v roce 2018 projekt Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78, určený nadaným a talentovaným žákům a jejich pedagogům z našeho kraje...

 clanek PK 2018          clanek PK 2018 - cely


13.11.2017 Závěrečný seminář

Závěrečný seminář k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji se konal 13. listopadu 2017 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V příloze níže najdete prezentaci k projektu a prezentaci psychologů k Profilu nadaného žáka.

Prezentace 13.11.2017Prezentace z psychologického testování 2017

Seminář 13.11.2017 

 


7.11.2016 Závěrečný seminář 

Závěrečný seminář k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji se konal 7. listopadu 2016 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V příloze níže najdete prezentaci k projektu a prezentaci psychologů k Profilu nadaného žáka.

Prezentace 7.11.2016Prezentace z psychologického testování 2016


REPORTÁŽ ZAK TV 

29.8.2016 natáčela ZAK TV na přednášce Jiřího Grygara určené pro talentované žáky Fyzikálního kempu. Podívat na ni se můžete ve formátu MP4  zde.

Jiří Grygar


 Talentovaní žáci se sešli na odborných kempech v Plzni

22.8.2016  Náměstek hejtmana Jiří Struček dnes oficiálně zahájil odborné kempy a kurzy v rámci projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. Kempů, které potrvají do pátku 26. srpna, se zúčastní 149 žáků základních, středních a základních uměleckých škol.

V letošním roce již v rámci projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji proběhly kempy řemeslné, a to pro obory automechanik a elektrotechnik, které se uskutečnily před koncem školního roku v Plzni, pro elektromechaniky se v letošním roce kemp uskutečnil poprvé. Dále pak pro obory dřevovýroba a kovovýroba, které proběhly v Tachově. Na ně nyní navazují další kempy, především umělecké a vědecké či jazykové.

V termínu 22. – 26. srpna se uskuteční celkem 4 kempy pod vedením metodiků odborných předmětů.

Přírodovědné kempy (biologie, chemie, matematika) – přihlášeno je 50 účastníků, kteří budou mít výuku, semináře i cvičení v odborných učebnách Západočeské univerzity v Plzni.

Společenskovědní kempy (český jazyk, zeměpis, dějepis) – přihlášeno je 33 účastníků, kteří budou zdokonalovat své znalosti přímo v terénu na území Plzeňského kraje i mimo něj.

Jazykové kempy (anglický jazyk, francouzský jazyk) – přihlášeno je celkem 17 účastníků, kteří se budou scházet v prostorách Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň.

Letní hudební kurzy (hra na akordeon, elektronické klávesové nástroje, klarinet, příčnou flétnu, trubku, zobcovou flétnu) – přihlášeno je celkem 49 účastníků. Pro ně jsou připraveny prostory Konzervatoře, Plzeň. Na čtvrtek 25. srpna je pak připraven závěrečný koncert účastníků kempu, který bude v Domě hudby Plzeň, a to od 19 hodin.

V termínu 29. srpna – 2. září proběhne Přírodovědný fyzikální kemp, kam se přihlásilo 40 účastníků.

Plzeňský kraj podporuje projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském pátým rokem. Každoročně kraj přispívá částkou 2 miliony korun.

„Vzdělání je základ toho, aby se společnost posunula, aby česká společnost byla schopna konkurovat ve světě. Tyto kempy nejsou jen o vzdělávání, účastníci si budou moci poměřit své síly se svými vrstevníky a získají tak obraz o sobě,“ uvedl při oficiálním zahájení kempů náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Jiří Struček a dodal: „Velký dík patří také rodičům, kteří mladé umělce, vědce i řemeslníky podporují. Poděkování zaslouží také pedagogové, bez kterých by tyto kempy byly neuskutečnitelné.“

Nedílnou součástí projektu je také Profil nadaného žáka, jehož výstupy se zaměřují na výsledky testování účastníků v oblastech vrozeného intelektu, verbální inteligence a tvořivého myšlení. Osobní profil dostanou všichni účastníci kempů v tomto týdnu.

 

 


10.11.2015 Závěrečný seminář 

Závěrečný seminář k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji se konal 10. listopadu 2015 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V příloze níže najdete prezentaci k projektu a prezentaci klinických psycholožek k Profilu nadaného žáka.

Prezentace 13.11.2013Profil NŽ 10.11.2015


 Článek s fotografiemi na webu Plzeňského kraje: 

Přivítání účastníků Fyzikálního kempu

31. 8. 2015 přivítal náměstek hejtmana, Jiří Struček, účastníky Fyzikálního kempu, který je součástí projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. Projekt běží již šestým rokem. Jeho cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných. Projekt byl v letech 2010 a 2011 podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky příspěvku Plzeňského kraje probíhají týdenní odborné kempy pro nadané žáky nepřetržitě až do letošního roku. 

 


 

Červen 2015: Plzeňský kraj, měsíčník pro občany Plzeňského kraje, ročník 13, číslo 6

PK_titulni strana     PK_članek 2015  

 Reportáž televize R1 ZAK z 25. srpna 2014

Videoreportáž uvedená v hlavní zpravodajské relaci. Podívejte se (9. minuta).


Článek na serveru NOVINKY.cz ze dne 25. 8. 2014 s titulkem "V Plzni začaly odborné kempy a hudební kurzy pro talentované žáky"

NOVINKY.CZ

NOVINKY.CZ

NOVINKY.CZ

 


Červenec, srpen 2014: Plzeňský kraj, měsíčník pro občany Plzeňského kraje, ročník 12, číslo 7

PK_Titulní strana článek v PK

13.11.2013 Závěrečný seminář k projektu

Závěrečný seminář k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji se konal 13. listopadu 2013 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V příloze níže najdete prezentaci k projektu a prezentaci klinických psycholožek k Profilu nadaného žáka.

Prezentace 13.11.2013Profil NŽ 13.11.2013


Reportáž televize R1 ZAK z 26. srpna 2013

zveřejněna také na Portále Plzeňského kraje v sekci Jak žije Plzeňský kraj videoreportáž

podívejte se na reportáž ve formátu wmv (srpnové kempy 2013)


Článek na serveru NOVINKY.cz ze dne 26. 8. 2013

NOVINKY.CZ


Tisková zpráva na serveru CIANEWS.cz ze dne 27. 8. 2013

CIANEWS.CZ


Z vysílání ČRo Plzeň - pondělí 23. srpna a 26. srpna 2013

Plzeň - nadaní žáci rozvíjejí schopnosti - 3x reportáž - záznam z vysílání

autorka reportáže: Martina Klímová

Zahájení srpnových kempů.

poslechněte si reportáž ve formátu MP3 (p. Sirotek, Kadlec)

poslechněte si reportáž ve formátu MP3 (p. Struček)

poslechněte si reportáž ve formátu MP3 (p. Novotná)


Článek na titulní straně Portálu Plzeňského kraje s názvem "130 talentovaných žáků Plzeňského kraje navštěvuje poslední prázdninový týden Odborné kempy a hudební kurzy".

Portál PK

Článek ze dne 23. srpna 2013, kdy proběhlo slavnostní zahájení srpnových kempů a kurzů.


Červenec, srpen 2013: Plzeňský kraj, měsíčník pro občany Plzeňského kraje, ročník 11, číslo 7/8

PK_Titulní strana článek v PK


14.11.2012 Závěrečný seminář k projektu

Závěrečný seminář k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji se konal 14. listopadu 2012 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V příloze níže najdete prezentaci k projektu a prezentaci klinických psycholožek k Profilu nadaného žáka.

Prezentace 14.11.2012Profil NŽ 14.11.2012Zápis 14.11.2012


Z vysílání ČRo Plzeň - pondělí 20. srpna 2012

autor reportáže: Jiří Blažek Zahájení srpnových kempů. poslechněte si reportáž ve formátu MP3


Z vysílání ČRo Plzeň - pondělí 25. června 2012, premiéra: po 15:00 hod.

/repríza: úterní zpravodajství/, autor reportáže: Jiří Blažek Talentovaní žáci řemeslných oborů se sjeli do Oselců na jižním Plzeňsku poslechněte si reportáž ve formátu MP3


19.6.2012 Seminář pro účastníky kempů

Seminář pro účastníky kempů a jeich rodiče konané v roce 2012 v rámci projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji se konal 19. června 2012 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V příloze níže najdete prezentaci k projektu a zápis.

Prezentace 19.6.2012Zápis 19.6.2012


Květen 2012: Plzeňský kraj, měsíčník pro občany Plzeňského kraje, ročník 10, číslo 5

PK PK2


10.10.2011 Závěrečný seminář k projektu

Závěrečný seminář k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji se konal 10. října 2011 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V příloze níže najdete prezentaci k projektu a prezentaci klinických psycholožek k Profilu nadaného žáka.

Prezentace 10.10.2011Profil NŽ 10.10.2011Zápis 10.10.2011


Z vysílání ČRo Plzeň - pondělí 22. srpna 2011, zahájení kempů a kurzů

/repríza: večerní a ranní zpravodajství/, autorka reportáže: Martina Klímová poslechněte si reportáž s náměstkem hejtmana ve formátu MP3 poslechněte si reportáž s účastníky a organizátory ve formátu MP3


Z vysílání ČRo Plzeň - úterý 14. června 2011, premiéra: po 17:00 hod.

/repríza: večerní a ranní zpravodajství/, autor reportáže: Jiří Blažek poslechněte si reportáž ve formátu MP3


14.6.2011 3. Seminář o projektu

Třetí seminář o projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji se konal 14.6.2011 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V příloze níže najdete zápis a prezentaci.

Zápis 14.6.2011Prezentace 14.6.2011


22.2.2011 Deník: článek s názvem Evropské dotace

Deník 2


1.9.2010 Deník: článek s názvem Kraj podpoří talenty (čtk)

Denik


26.8.2010: TV PRIMA - Zpravodajství R1 ZAK

R1 ZAK_reportáž z 26.8.Reportáž naleznete v archivu televize R1 ZAK (11. minuta videa). V reportáži byl mimojiné odvysílán rozhovor s Danielem Adlmüllerem, Klárou Macháčkovou a PaedDr. Helenou Východskou.


Srpen 2010: Plzeňský kraj, měsíčník pro občany Plzeňského kraje, ročník 8, číslo 7

PKPK2


18.6.2010: Krajský úřad Plzeňského kraje - Aktuální zpravodajství z kraje

Úvodní seminář k projektuÚvodní seminář k projektu

přečíst si celý článek na portálu Plzeňského kraje.


Z vysílání ČRo Plzeň - pátek 18. června 2010, premiéra: po 17:00 hod.

/repríza: večerní a ranní zpravodajství/, autor reportáže: Jiří Blažek poslechněte si reportáž ve formátu MP3


17.6.2010 1. Seminář o projektu

Úvodní seminář o projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji se konal 17.6.2010 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V příloze najdete zápis a prezentaci.

Zápis 17.6.2010Prezentace 17.6.2010


Vytisknout stránku

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Zeptejte se na cokoliv. Pomůžete nám tak vylepšit tento web. Váš názor nás zajímá.

+ Mám dotaz, připomínku

Přihlášení se k odběru novinek

Na zadaný e-mail Vám budeme zasílat aktuální informace o novinkách, akcích, výsledcích apod. Zasílání můžete kdykoliv zastavit.

© Všechna práva vyhrazena  - podporatalentu.cz

tvorba webu ANTstudio.cz