jste zde: úvodní » Úspěchy v celostátních a mezinárodních kolech soutěží


Úspěchy v celostátních a mezinárodních kolech soutěží

 Přehledy úspěchů žáků Plzeňského kraje v mezinárodních, celostátních a krajských kolech soutěží naleznete na Portále Plzeňského kraje.


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Z Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice (IAAO) - kat. Junior - si z Rumunska dováží zlatou medaili Jan Herzig z domažlického gymnázia, účastník Fyzikálních kempů. Mezinárodní soutěž proběhla ve dnech 31. 10. až 7. 11. 2022. Na Mezinárodní astronomické olympiádě (IAO) - Junior, která proběhla online ve dnech 15. - 24. 10., získal bronzovou medaili. 

Jan Herzig 

1. místo v celostátním kole Logické olympiády v kategorii C vybojoval Ondřej Chmelík z Církevního gymnázia Plzeň. Národní kolo proběhlo v Poslanecné sněmovně 28. listopadu 2022.

Ondra Chmelík

3. místo v celostátním kole Biologické olympiády v kategorii A vybojoval Šimon Vlach z Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115. Ústřední kolo proběhlo ve dnech 24. – 28. dubna 2023 v Teplicích. Do ústředního kola postoupilo 36 účastníků vybraných podle jednacího řádu BiO, tj. z každého kraje první dva a dalších osm účastníků z 3. a 4. míst s absolutním nevyšším počtem získaných bodů napříč všemi kraji.Na 10. místě skončil Ondřej Vaněk také z rokycanského gymnázia.

3. místo v celostátním kole Soutěže v ruském jazyce v kategorii SŠ I určené žákům 1. a 2. ročníků všech typů středních škol  získala Eliška Aloyová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33. 6. místo v kategorii SŠ III obsadil Yelisei Chornoknyzhnyi ze Střední školy informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G. 12. místo v kategorii SŠ II získala Eliška Háčková z Gymnázia, Blovice, Družstevní 650. Ústřední kolo proběhlo 27. 4. 2023 online a z každého kraje do něj postoupil jen vítěz krajského kola. Organizátorem letošního ročníku jazykových soutěží je nově Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů.

 


 ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V národním kole Zeměpisné olympiády kategorie D zvítězila Milena Šebková Církevního gymnázia. Kategorie D je určena žákům 1. až 4. ročníku středních škol, 5. až 8. ročníku osmiletých gymnázií (kvinta až oktáva) a 3. až 6. ročníku šestiletých gymnázií. Milena se účastnila také Zeměpisného kempu. Celostátní kolo Zeměpisné olympiády pořádala Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v budově děkanátu a v přilehlém terénu. Uskutečnilo se ve čtvrtek a pátek 28. a 29. 4. 2022. Část úkolů pro kategorii D byla zadána v anglickém jazyce (vítězové postupují do mezinárodních geografických soutěží, kde je jednací řečí angličtina). Pro vítěze celostátního kola v kategorii D navazují dvě mezinárodní soutěže: The International Geography Olympiad (iGeo) a International Earth Science Olympiad (IESO). Mezinárodní geografická olympiáda (iGeo) proběhla online v organizačním zajištění Francie ve dnech 12. – 18. července 2022. A Mili zde dosáhla na BRONZOVOU MEDAILI

 Milena Šebková

V celostátním kole Astronomické olympiády zvítězil Jan Herzig z domažlického gymnázia. Zopakoval tak svůj suverénní výkon z loňského roku. Finále kategorie EF proběhlo v pátek 27. května 2022 v Planetáriu Praha. XXV. Mezinárodní astronomická olympiáda (IAO) se bude konat v říjnu 2022 v italském městě Matera. Účastníci za ČR budou nominováni na základě výsledků soustředění, které se bude konat v červnu 2022 pro nejlepší řešitele z kategorií CD a EF. 

Vynikající 2. místo v celostátním kole Logické olympiády v kategorii C vybojoval Ondřej ChmelíkCírkevního gymnázia Plzeň. Další cenné umístění (4. místo) v kategorii B přidal Karel Altman z Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. Konkurence byla obrovská. Soutěže se zúčastnilo celkem rekordních 75 237 soutěžících z 3 285 škol z celé České republiky. Finále proběhlo v pondělí 25. dubna 2022 na Novotného lávce, kam se sjelo 191 finalistů 14. ročníku soutěže pořádané Mensou ČR. 

Z lnárodního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které proběhlo ve dnech 10. až 12. 6. 2022 v Kutné Hoře, si zástupci našeho kraje dováží první místo v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, a to díky Alžbětě Křivohlavé z Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347, a účastnici našich kurzů (název práce: Dva klatovské opisy Domine ad adjuvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba), a třetí místo v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. Práci s názvem Pikto (aplikaci pro žáky s poruchou autistického spektra) vytvořili žáci Střední školy informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G Jan Tůma a Dominik Plecitý. Tým Plzeňského kraje tvořilo 15 nejúspěšnějších žáků z krajského kola SOČ.

Ve dnech 8. - 14. 5. 2022 se v Hradci Králové konal první ročník mezinárodní soutěže EOES (European Olympiad of Experimental Science) mladých tříčlenných přírodovědných týmů (biolog, fyzik, chemik). Sjeli se účastníci z 20 evropských zemí, kde z každé země soutěžily vždy dva týmy. Za Českou republiku se zúčastnily dva reprezentační týmy. V týmu Czech Republic Team A, který se umístil celkově na krásném 8. místě a získal stříbrnou medaili, reprezentovala Českou republiku také Andrea Slívová, žákyně Masarykova gymnázia, Plzeň, Petákova 2 a účastnice našich odborných kempů. Během týdne na soutěžící čekaly z každého oboru dvě úlohy. Odborný program doplnil i bohatý program kulturní. Více informací k soutěži naleznete zde.

V literární části soutěže Evropa ve škole obsadila v celostátním kole 1. místo v kategorii III. Viktorie Matoušková z Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10, a 2. místo Anna Vavřichová z 15. ZŠ Plzeň (kategorie II.).


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Z důvodu pandemie virového onemocnění covid-19 proběhla celostátní a mezinárodní kola soutěží (stejně jako okresní a krajská kola) distanční formou.

Na 33. Mezinárodní olympiádě v informatice získal bronzovou medaili Ondřej Sladký z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23. Olympiádu měl hostit Singapur, ale z důvodu koronavirové pandemie proběhla soutěž distančně ve dnech 19. - 26. června 2021. Soutěžilo 351 žáků z 88 zemí světa. Nejúspěšnější zemí byla Čína. Ondřej Sladký byl účastníkem Matematického kempu v roce 2019.

Ondřej Sladký

V ústředním kole Olympiády v českém jazyce dosáhla žákyně Gymnázia Luďka Pika v Plzni Amira Alwail vynikajícího úspěchu, a to 2. místa v kategorii určené pro středoškoláky. Soutěžící řešili dvě slohová a dvě gramatická cvičení. Témata slohových prací byla: Cesta do vesmíru, Divná místa, U řeky a Vzpoura postavy z Nerudových Arabesek.

V  celostátním kole Soutěže v německém jazyce v kategorii II.A určené žákům 8. a 9. ročníků základních škol obsadil 2. místo Kryštof Lang z 26. ZŠ v Plzni. V kategorii III.A určené žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol získal 3. místo Thanh Luan Dang Phan z domažlického gymnázia. 8. místo pak v kategorii II.B přidala Natálie Hlavatá ze stejného gymnázia. Ústřední kolo SNJ se konalo 18. – 20. 5. 2021 (18.5. II.A, 19. 5. II.B, 20. 5. III.A) distanční formou v platformě MS Teams. 

V ústředním kole Astronomické olympiády v kategorii GH zvítězil se ziskem 96 bodů Jan Herzig z domažlického gymnázia (druhý v pořadí dosáhl 66 bodů). Ústřední kolo proběhlo v souladu s pokyny MŠMT distanční formou v pondělí 10. května 2021 ve spolupráci s platformou Planetum. Kategorie GH je určena pro žáky 6. - 7. ročníků základních škol a 1. -  2. ročníků osmiletých gymnázií. 

V literární části soutěže Evropa ve škole získaly reprezentantky našeho kraje tři cenná umístění na celostátní úrovni. Na 2. místě v kategorie III. skončila Tereza Růžičková, Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10, a dvě 3. místa obsadily Barbora Micková z 15. ZŠ Plzeň, (kategorie I.) a Viktorie Kubálková, Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (kategorie IV.). Tereza a Viktorie se účastnily také Kempů českého jazyka.

1. místo v celostátním kole Logické olympiády v kategorii C  obsadil Jakub Kislinger z klatovského gymnázia. 2. místo ve stejné kategorii přidal Jan Brada z Církevního gymnázia Plzeň. A úspěšnou účast našich reprezentantů v ústředním kole završil 3. místem v kategorii A Maxmilián Hošťálek z 28. ZŠ v Plzni.


ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Z důvodu pandemie virového onemocnění covid-19 neproběhla většina celostátních a mezinárodních kol soutěží.

Na  32. Mezinárodní olympiádě v informatice získal bronzovou medaili Ondřej Sladký z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23. Pořadatelským státem byl Singapur. Soutěž se konala ve dnech 13. - 19. září 2020. Soutěže se zúčastnilo 343 účastníků z 87 zemí světa. Ondřej Sladký byl účastníkem Matematického kempu v roce 2019.

1. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru č. 9 „Strojírenství, hutnictví a doprava“  vybojoval Adam Schuppler z Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy, Stará cesta 363. Jeho vítězná práce nesla název „Oliver: open source MSLA 3D tiskárna“. Adam obdržel ještě zvláštní cenu, a to širší nominaci na účast v zahraniční soutěži Cena CZ.NIC. Plzeňský kraj reprezentovalo celkem 17 prací v 15 oborech, které, bohužel, na tři nejvyšší ocenění nedosáhly. Výborné 4. místo obsadila v oboru č. 5 „Geologie, geografie“ Martina Škudrnová z Gymnázia, Blovice, Družstevní 650 s prací  „Výzkum korelace hodnot obsahu manganu a železa ve veřejně dostupných zdrojích podzemní vody na Blovicku“. Na 8. místě ve stejném oboru skončil Václav Šístek z Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115, který byl navržen do soutěže o cenu České hlavičky - Ingenium "Svět počítačů a komunikace".

2. místo v celostátním kole Logické olympiády v kategorii C vybojoval Jan Brada z Církevního gymnázia Plzeň. Další cenné umístění (6. místo) ve stejné kategorii přidal Ondřej Chmelík také z Církevního gymnázia Plzeň. Konkurence byla obrovská. Soutěže se zúčastnilo celkem rekordních 71 208 soutěžících z 3 249 škol z celé České republiky. Do míčovny Pražského hradu se 25. listopadu sjeli ti nejlepší ze tří kategorií krajských kol.

Na 3. místě v celostátním kole Matematické olympiády v kategorii P (programování) obsadil Ondřej Sladký z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23. Online soutěž proběhla ve dnech 26. a 27. března 2020. Na pátém místě ve stejné kategorii skončil Adam Blažek ze stejného gymnázia.

3. místo v celostátním kole Astronomické olympiády v kategorii GH obsadil Tom Nguyen z Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115. Celostátní pořadí nejlepších 25 účastníků v kategorii GH bylo stanoveno kvůli pandemii onemocnění Covid-19 na základě výsledků krajského kola.


ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Stříbrnou medaili z Mezinárodní chemické olympiády v Paříži získala Miroslava Novoveská z Masarykova gymnázia v Plzni, účastnice odborného Chemického a Dějepisného kempu.

Mirka Novoveská          Mirka článek

Na Mezinárodní geografickou olympiádu (The International Geography Olympiad – iGeo) do Hong Kongu odjel čtyřčlenný tým nejúspěšnějších soutěžících z nejvyšší kategorie D, ve kterém nechyběl zástupce Plzeňského kraje Vojtěch Nováček z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23., který získal bronzovou medaili.

Novoveská, Nováček

Vítězství v národním kole literární části soutěže Evropa ve škole získala žákyně plzeňské Konzervatoře Tereza Růžičková, účastnice Kempu českého jazyka. 

Druhé místo v národním kole literární části soutěže Evropa ve škole získala žákyně plzeňské Konzervatoře Viktorie Kubálková, účastnice Kempu českého jazyka 2018 a 2019. Ceslotání kolo se konalo v Plzni.

 Viktorka Kubálková

Ve dnech 20. - 24. května 2019 se v Olomouci odehrálo ústřední kolo 48. ročníku Dějepisné olympiády, jejímž tématem bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Vítězkou celostátního kola se stala Marie Fornousová z Gymnázia, Sušice, Fr. Procházky 324, účastnice Dějepisného kempu 2018 a 2019.

23. května 2019 se v Praze uskutečnilo celostátní kolo Soutěže v anglickém jazyce. V kategorii III.C, určené žákům 1. až 3. ročníků středních odborných škol, obsadil 2. místo Miloslav Švec z Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115, vítěz krajského kola a účastník Kempu anglického jazyka.

Ve dnech 14. až 17. dubna 2019 proběhlo v prostorách Goethe-Institutu v Praze celostátní kolo Soutěže v německém jazyce. V kategorii III.A, určené žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, obsadila 3. místo Linda Victoria Nitrová Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s. r. o. Stejného umístění v kategorii II. B, určené žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ, tedy 3. místa, dosáhl také Luan Dang Phan ThanhGymnázia J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323.

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 proběhlo v prostorách Přírodovědecké fakulty v Praze celostátní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii C určené pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií obsadila 2. místo Milena Šebková z Církevního gymnázia Plzeň, účastnice Zeměpisného kempu 2019.

Vojtěch NováčekGymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23. obsadil 2. místo v celostátním kole Logické olympiády, kat. C určené pro střední školy.


 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zlatou medaili z Mezinárodní chemické olympiády získala Miroslava Novoveská z Masarykova gymnázia v Plzni, účastnice odborných Chemických kempů. Česká reprezentace zaznamenala na 50. ročníku MCHO nejlepší výsledek v novodobé historii, když získala tři zlaté medaile, jednu stříbrnou a v žebříčku národů obsadila čtvrtou příčku. To vše v konkurenci rekordního počtu 300 soutěžích ze 76 zemí. Olympiádu pořádaly společně Česká republika a Slovensko ve dnech 19. - 29. 7. 2018. Více na https://50icho.eu/

M. Novoveská

Druhé místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti obsadil žák plzeňské Konzervatoře a několikanásobný účastník Kempu českého jazyka Jakub Vonášek. Se svou prací soutěžil v oboru č. 15 - Teorie kultury, umění a umělecké tvorby.

Druhé místonárodním kole literární části soutěže Evropa ve škole získal žák plzeňské Konzervatoře Gleb Korotkiy s prací s názvem Příběh kláštera.

Třetí místo v národním kole literární části soutěže Evropa ve škole získala žákyně plzeňské Konzervatoře Viktorie Kubálková. Stejného úspěchu dosáhl také žák klatovského gymnázia Václav Kropáček a žák ZŠ a MŠ Holoubkov Jakub Opatrný


 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


Bronzovou medailiz Mezinárodní chemické olympiády přivezla Miroslava Novoveská z Masarykova gymnázia v Plzni, účastnice odborného Chemického a Dějepisného kempu. MCHO proběhla v thajském Nakhon Pathom ve dnech 6. - 15. července 2017.


Bronzovou medaili z Evropské matematické olympiády dívek v Curychu získala Veronika Hladíková z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23. Jednalo se o šestý ročník soutěže. Konala se od 6. do 12. 4. 2017 ve švýcarském Curychu.


Čestné uznání z mezinárodní astronomické olympiády, která proběhla ve dnech 9. až 19. prosince 2016 v Indii, získal za své znalosti Pavel Kůs z Gymnázia J. Š Baara v Domažlicích. Soutěž se konala ve městě Bhubaneswar (Bhuvanéšvar), což je hlavní a největší město indického státu Urísa. Českou republiku reprezentovalo 5 účastníků. Více informací o soutěži a výsledcích naleznete zde.


V celostátním kole Soutěže ve francouzském jazyce (v kategorii B 1) obsadila 3. místo účastnice loňského i letošního Kempu francouzského jazyka, Barbora Cigánková, žákyně Gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí.


Vítězství z celostátního kola Soutěže v německém jazyce (z kategorie III.A) si přivezla žákyně Křižíkova gymnázia Eva Fastová.


Třetí místo v celorepublikové soutěži věnované holocaustu s názvem Daniel (literární část) vybojovala žákyně plzeňské Konzervatoře Lucie Metličková. Čestné uznání si ze soutěže dovezly Karolína Kahounová (Církevní gymnázium v Plzni) a  Vanda Šabaková (Konzervatoř Plzeň). Lucie i Karolína jsou účastnicemi Kempů českého jazyka.


V ústředním kole Středoškolské odborné činnosti, v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, obsadil třetí místo Jakub Sochor, žák blovického gymnázia a účastník kempů pro talentované žáky v roce 2016. V dalších oborech této soutěže ještě bodovali: Milan Malina a Ondřej Brichta (2. místo, Matematika a statistika), Miroslav Veselovský a Jiří Brichcín (3. místo, Biologie), Nicola Jacobiová (3. místo, Stavebnictví, architektura a design interiérů) a Pavel Bartovský (2. místo, Teorie kultury, umění a umělecké tvorby).


Soutěž Gymnazista roku 2017 proběhla 27. března 2017 na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Své znalosti poměřili studenti gymnázií ve vědomostním kvízu, který vyhlašuje hejtman Plzeňského kraje. 1. místo obsadil Vojtěch Nováček (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23), 2. místo Josef Valeš (Gymnázium L. Pika Plzeň, účastník kempů a kurzů pro talentované žáky), 3. místo Ondřej Drobil (Církevní gymnázium Plzeň), 4. místo Jan Jirmus (Gymnázium Tachov, několikanásobný účastník kempů pro talenty), 5. místo Alžběta Johanková (Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice) a Josef Vodička (Masarykovo gymnázium Plzeň).

 


 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016


Soutěž Gymnazista roku 2016

Klání celkem 26 studentů gymnázií Plzeňského kraje se uskutečnilo 23. března. Vědomostní kvíz prověřil znalosti soutěžících 120 otázkami z oblasti přírodních a společenských věd i všeobecného přehledu. V těžké konkurenci zvítězil účastník Dějepisného a Zeměpisného kempu určeného pro talentované žáky, Petr Hladík, z Masarykova gymnázia v Plzni. Mezi školami nominovanými účastníky do této soutěže bylo také mnoho absolventů odborných kempů a kurzů konaných v předešlých letech.


Stříbrnou medaili z Přírodovědné olympiády zemí EU získala žákyně Masarykova gymnázia v Plzni Miroslava Novoveská. EUSO (European Union Science Olympiad) je soutěž určená pro tříčlenné týmy středoškoláků ve věkové kategorii do 17 let. Počet členů v soutěžním týmu je odvozen od tří základních přírodovědných disciplín - biologie, chemie a fyziky. Každý stát EU může vyslat maximálně dva soutěžní týmy. O nominaci rozhoduje přípravné výběrové soustředění, do něhož žáci postupují na základě výsledků krajských kol olympiád z Bi, Che, Fy. Mezinárodní soutěž proběhla v termínu 7. - 14. května 2016 v Estonsku. Miroslava Novoveská řešila chemickou část týmové soutěže. Je účastnicí letošního Chemického kempu. Loni absolvovala Dějepisný kemp.


Pavel Kůs z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích obsadil 3. místo v ústředním kole Astronomické olympiády, kategorie AB. Z této nejvyšší kategorie  se vybírají členové reprezentace České republiky na Mezinárodní olympiádu v astronomii a astrofyzice (IOAA). Osm nejlepších finalistů poměří své síly v dalších kvalifikačních testech v průběhu léta. Tehdy se rozhodne o pěti členech českého týmu, který se letos v prosinci vypraví do Indie. Pavel je několikanásobným účastníkem přírodovědných kempů.


Druhé místo v národním kole literární části soutěže Evropa ve škole získala žákyně plzeňské Konzervatoře a účastnice loňského Kempu českého jazyka Šárka Kučerová


Druhé místo v celorepublikové soutěži věnované holocaustu s názvem Daniel vybojovala žákyně plzeňské Konzervatoře Michaela Augustinová, třetí místo pak obsadily Karolína Kahounová z Církevního gymnázia a Anna Satoriová z Gymnázia v Sušici. Všechny tři jsou loňskými úspěšnými účastnicemi Kempu českého jazyka.

 


ŠKOLNÍ ROK 2014/2015


Jan Soukup z klatovského gymnázia získal čestné uznání z Mezinárodní matematické olympiády. Svou účast si zajistil výborným 6. místem v celostátním kole Matematické olympiády, kategorie A. Českou republiku v Thajsku ve dnech 4. až 6. července 2015 reprezentovalo právě šest nejúspěšnějších matematiků. Více informací naleznete zde.


Pavel Kůs z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích získal na 9. Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice (IOAA) čestné uznání. Do indonéského Magelangu se od 26. července do 4. srpna sjelo 206 soutěžících ze 41 zemí světa. Pavel je vícenásobným účastníkem kempů pro talentované žáky z našeho kraje.

Účast Vojtěcha Lukeše z Gymnázia Luďka Pika v Plzni na Středoevropské olympiádě v informatice (CEOI). 22. ročník CEOI hostila ve dnech  29. 6. až 4. 7. 2015 Česká republika (Brno).  Více informací naleznete zde.

Vítězství Petra Trnky z Gymnázia v Klatovech v celostátním kole soutěže Eurorebus v kategorii středoškoláků. Finále 20. ročníku proběhlo v červnu 2015. Petr je pětinásobným účastníkem Zeměpisného kempu pro talentované žáky z Plzeňského kraje.

 


ŠKOLNÍ ROK 2013/2014


Žák Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, Martin Hora přivezl bronzovou medaili z Mezinárodní matematické olympiády konané v jihoafrickém Kapském Městě a stříbro ze Středoevropské olympiády v informatice z Chorvatska. V celostátním kole Fyzikální olympiády obsadil 3. místo. Se svou prací „Modelování proudění krve v portálním řečišti“ byl navržen do soutěže o cenu České hlavičky, získal cenu nadačního fondu Česká hlava a v oboru Matematika ústředního kola SOČ s touto prací obsadil 4. místo.
Martin Hora se kempů určených pro talentované žáky z Plzeňského kraje zúčastnil hned dvakrát (Matematický kemp).

V celostátním kole Soutěže v německém jazyce (kategorii II. B) obsadil 3. místo Petr Tran, žák Gymnázia a Střední odborné školy v Plasích. Tato kategorie je určena žákům víceletých gymnázií, ročníkům odpovídajícím 8. a 9. třídě ZŠ.


Martin Hora, žák oktávy Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, vítěz krajského kola, obsadil vynikající třetí místo v celostátním kole Fyzikální olympiády kategorie A. Ústřední kolo Fyzikální olympiády proběhlo ve Zlínském kraji v termínu 24. – 27. 2. 2014.

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013


Sedmý ročník Středoevropské matematické olympiády (MEMO) se uskutečnil ve dnech 22. až 28. srpna 2013 v maďarském Veszprému. Soutěže se zúčastnilo 60 žáků z deseti zemí střední Evropy (České republiky, Chorvatska, Litvy, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska). Martin Hora (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23) získat stříbrnou medaili. Šestičlenné družstvo České republiky pak dosáhlo na historický úspěch v hodnocení národů, kterým bylo třetí místo za domácím Maďarskem a Polskem. Další ročník soutěže se bude konat od 18. do 24. září 2014 v Drážďanech.

Nathalie Smrkovská z Gymnázia, Sušice, Fr. Procházky 324 obsadila v ústředním kole Soutěže v jazyce německém v bilingvní kategorii II. C druhé místo. Na druhém místě v kategorii III.A skončil také David Be z téhož gymnázia.

David Hruška z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 získal bronzovou medaili na Středoevropské matematické olympiádě (MEMO), která se konala ve dnech 6. – 12. září 2012 ve švýcarském městě Solothurn. Každý stát reprezentovalo šestičlenné družstvo. V týmové soutěži zvítězili Poláci před Maďary a Chorvaty. Česká republika obsadila šesté místo. Více informací zde.

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012


Anh Dung Le z Gymnázia Tachov získal na Mezinárodní matematické olympiádě stříbrnou medaili. Soutěž se konala ve dnech 4. - 16. 7. 2012 v Mar del Plata v Argentině. Stejně jako v loňském roce byl nejlepší z českého týmu. 53. ročníku olympiády se zúčastnilo 548 soutěžících ze sta zemí. Více informací naleznete na oficiálních stránkách IMO.
Anh Dung Le

V celostátním kole Olympiády v českém jazyce, v kategorii I zvítězila žákyně Základní školy Staňkov, Michaela Augustinová. I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Soutěž proběhla ve dnech 21. – 27. 5. 2012.

V ústředním kole Soutěže v anglickém jazyce zvítězila Gabriela Benish Kalná z Gymnázia Sušice. V téže soutěži, ale v jiné kategorii obsadil druhé místo Daniel Adlmüller z Gymnázia Stříbro.

Ze Soutěže v německém jazyce putují do PK čtyři medailová umístění. Bui Thi Phuong Thao ze ZŠ Bor skončil stejně jako David Be z Gymnázia Sušice ve své kategorii druhý, třetí pak Arabella Kalis z domažlického gymnázia a Huong Anh Ngo z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23.

Ve dnech 25. - 28. března 2012 se konalo v Hradci Králové celostátní kolo 61. ročníku Matematické olympiády. Plzeňský kraj navázal na skvělý úspěch loňského ročníku. Opět zvítězil žák Gymnázia, Tachov, Pionýrská 1370 Le Anh Dung, který stanul na děleném 1. až 3. místě. Skvělého úspěchu dosáhl také žák Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 David Hruška, který se ztrátou dvou bodů obsadil 5. místo. Oba dva naši soutěžící budou reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní matematické olympiádě, která se letos koná v Argentině.
Plzeňský kraj se nenechal zahanbit ani v Matematické olympiádě kategorii P (programování). Do celostátního kola se probojovali čtyři reprezentanti, z nichž jsou tři úspěšní řešitelé. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky nižších ročníků, jsou naší nadějí do budoucna.
Anh Dung Le

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011


Z 23. Mezinárodní olympiády v informatice (IOI), která se konala v thajském Pattaya City ve dnech 22. - 29. července 2011, dovezl Filip Hlásek z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 stříbrnou medaili. Filip Hlásek byl ze čtyřčlenného týmu, který reprezentoval Českou republiku, nejlepší. Nominoval se třetím místem v celostátním kole Matematické olympiády, kategorie P. Třetí místo obsadil rovněž v národním finále Soutěže v programování, kategorie Mládež. V loňském roce se zúčastnil Kempu programování.
Filip Hlásek

Výrazného úspěchu dosáhli žáci středních škol Plzeňského kraje na Mezinárodní matematické olympiádě, která proběhla ve dnech 13. - 23. července 2011 v nizozemském Amsterdamu. V letošním roce se konal již 52. ročník. Českou republiku reprezentovalo také pětičlenné družstvo. V týmu nechyběl vítěz národního kola Anh Dung Le (Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370) a třetí z celostátního finále Michael Bílý (Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347). Oba dovezli velmi cenná umístění – Anh Dung Le, nejlepší z českého týmu, získal stříbrnou medaili a Michael Bílý medaili bronzovou. V loňském roce se oba zúčastnili odborných kempů.
IMO 2011

Ve dnech 10. - 17. 7. 2011 se v Bangkoku v Thajském království konala 42. Mezinárodní fyzikální olympiáda. Zúčastnilo se jí 397 žáků z 86 zemí. Českou republiku reprezentovalo pětičlenné družstvo, jehož členy byli také žáci středních škol Plzeňského kraje – Martin Bucháček (Gymnázium L. Pika, Plzeň, Opavská 21) a Hynek Kasl (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23). Oba si vedli znamenitě – Martin Bucháček získal stříbrnou medaili a Hynek Kasl medaili bronzovou.

Martina Náhlíková, žákyně Gymnázia Františka Křižíka v Plzni, zvítězila v ústředním kole Olympiády v českém jazyce v I. kategorii. Celostátní kolo proběhlo v Telči ve dnech 23. - 29. června. I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. V letošním roce proběhl již 37. ročník Olympiády v českém jazyce.

Do ústředního kola Soutěže v programování, které se konalo ve dnech 24. - 26. 6. 2011 v Janských Lázních, se kvalifikovalo celkem 43 žáků základních a středních škol. Vkategorii Mládež obsadil třetí místo Filip Hlásek zGymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23. Soutěž v programování je každoročně vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. v kategorii Mládež a Žáci. V letošním roce se konal již 25. ročník této soutěže.

Z národního finále 8. ročníku Astronomické olympiády, kterou pořádá Česká astronomická společnost pro žáky základních a středních škol, přivezl 3. místo Jan Čarnogurský, žák Základní školy Rokycany, Čechova 855, a to z kategorie GH určené pro 6. a 7. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Celostátního kola, které se konalo 27. května 2011, se zúčastnilo 50 nejlepších řešitelů.

Ve dnech 26. - 27. května se sjeli nejlepší kytaristé ze základních uměleckých škol celé České republiky do Nového Strašecí, aby se zde zúčastnili celostátního kola Národní soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře kytaru. Plzeňský kraj reprezentovalo 11 žáků ZUŠ.
V sólové hře na kytaru ve svých kategoriích získal 1. místo Martin Cába (ZUŠ J. Kličky, Klatovy, Plánická 208) a Jiří Opl (ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54). Třetí místo obsadily Alžběta Kohoutová (ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33) a Rozálie Strenková (ZUŠ Domažlice). Kytarové duo Vojtěch Šnajdr a Lenka Hrabáková ze ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33 ocenili diváci soutěžního koncertu 2. místem. Zvláštní ocenění za interpretaci soudobé hudby získal také Jiří Opl ze ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54.

Ve dnech 19. - 22. května hostil Liberec účastníky celostátního kola Národní soutěže žáků základních uměleckých škol ve Hře na smyčcové nástroje. Plzeňský kraj reprezentovalo osm žáků ZUŠ. Ve hře na housle ve svých kategoriích získala 2. místo Kateřina Soumarová (ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54). Třetí místo obsadili Greti Kalčeva, Kryštof Kohout (oba ze ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100) a Simona Slavíková ze ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17. Ve hře na violoncello obsadili 2. místo Kateřina Ponicová (ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54) a Jakub Smola (ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33).

V celostátním kole Soutěže v jazyce anglickém v kategorii III. obsadil třetí místo Daniel Adlmüller, žák Gymnázia ve Stříbře, a loňský absolvent Kempu anglického jazyka. Kategorie III. je určena žákům 1. až 3. ročníku všech typů středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Angličtina je nejsilněji zastoupena mezi jazykovými soutěžemi. Ústřední kolo proběhlo ve dnech 10. - 12. 5. 2011 v prostorách British Council v Praze. Do ústředního kola byli pozváni nejlepší žáci z krajských kol kategorií II.A, II.B a III.

12. května 2011 proběhlo v Plzni ústřední kolo Zeměpisné olympiády. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích, z toho tři kategorie byly určené pro žáky základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a jedna středoškolákům. Zástupci Plzeňského kraje obsadili 3., 5. a dvě 14. místa. V kategorii D obsadil třetí místo Matěj Roman z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, na pátém místě v kategorii C skončil Petr Trnka z téhož gymnázia (loňský absolvent Zeměpisného kempu). 14. místo v kategorii A a B obsadili Kateřina Čížková z Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany a Martin Novák ze ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou (loňský absolvent Zeměpisného kempu).

Velice úspěšně si vedli žáci základních uměleckých škol, kteří se ve dnech 5. - 7. května 2011 zúčastnili v Havířově celostátního kola Národní soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře akordeon. V sólové hře na akordeon ve svých kategoriích získali 1. místo Jeroným Široký ze ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100, Marie Čejnová, Michaela Švecová a Marcela Matějková, všichni ze ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54. Druhé místo obsadily Tereza Tynklová (ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17), Barbora Kozáková a Jaroslav Jurečka (ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100). V komorní hře se všechna akordeonová dua umístila na 1. místě: Akordeonové duo Marie Čejnová a Michaela Švecová ze ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54, Akordeonové duo Veronika Edelová a Jaroslav Jurečka a Akordeonové duo Jan Korelus a Michal Ronovský - obě ze ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100.
Akordeon

V celostátním kole Soutěže v jazyce francouzském v kategorii A2 obsadila třetí místo Diana Medunová, žákyně Gymnázia v Rokycanech. Kategorie A2 je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Ústřední kolo proběhlo 28. 4. 2011 ve Francouzském institutu v Praze ve Štěpánské ulici. Zúčastnilo se ho 55 nejlepších žáků ze všech krajů České republiky, kteří soutěžili ve 4 kategoriích dle pokročilosti studia cizího jazyka. Další zástupci Plzeňského kraje skončili na 5. , 6. a 14. místě.

Ve dnech 14. - 17. dubna 2011 se v Praze konalo ústřední kolo Národní soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na klavír. Plzeňský kraj reprezentovalo devět soutěžících. První místo ve své kategorii získala Michaela Augustinová ze ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100. Třetí místo obsadili Kateřina Šálková ze ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17, Matěj Jech a Jan Jára, oba ze ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100. Čestné uznání I. stupně obdržel za svůj výkon Sebastian Kuhn ze ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 a Tomáš Hostýnek ze ZUŠ J. Kličky, Klatovy, Plánická 208. Čestné uznání II. stupně získal Michal Drda ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřeny, okres Plzeň-jih a Čestné uznání si z Prahy přivezli Eliška Kovaříková ze ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 a Jaroslav Schaffer ze ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33.
Klavír

Ve dnech 6. a 7. dubna 2011 proběhlo v Goethe-Institutu v Praze ústřední kolo Soutěže v jazyce německém. Soutěž probíhala v pěti kategoriích, z toho tři kategorie byly určeny pro žáky základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a dvě pro středoškoláky. Zástupci Plzeňského kraje obsadili 1., 2., 6. a dvě 7. místa. V kategorii II. C zvítězila Veronika Edelová z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 a na druhém místě v kategorii II. B skončil David Be z Gymnázia, Sušice, Fr. Procházky 324. Šesté místo v kategorii III. A obsadila Diana Huong Anh Ngo z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, sedmá skončila Anna Rollbergerová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (kategorie III.B) a stejného úspěchu dosáhl také Bui Thi Phuong Thao ze Základní školy Bor, okres Tachov, příspěvková organizace (Kategorie II.A).

Z celostátního kola 60. ročníku Matematické olympiády, kategorie A, dovezli zástupci Plzeňského kraje 1., 3. a 6. až 9. místo. S největší pravděpodobností se všichni tři zúčastní mezinárodní kola v Amsterdamu. Zvítezil Anh Dung Le z Gymnázia v Tachově, třetí skončil Michael Bílý z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech a 6. až 9. místo obsadil Filip Hlásek z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23. Z kategorie P (Programování) si Filip Hlásek dovezl ještě 3. místo. Všichni tři byli loňskými účastníky odborných kempů. Celostátní kolo proběhlo v Brně ve dnech 27. - 30. 3. 2011, resp. do 2. 4. 2011. Výsledky žáků z našeho kraje naleznete v příloze.
Anh Dung Le

Ve dnech 1. až 3. března 2011 proběhlo v Olomouci celostátní kolo Fyzikální olympiády kategorie A. Z krajských kol do něj postoupilo 49 žáků z České republiky, z nichž pět tvořili zástupci Plzeňského kraje. V konkurenci nejlepších fyziků zvítězil a vynikajícího výsledku dosáhl Martin Bucháček z Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21. Na 3. - 5. místě skončil Hynek Kasl z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, 7. místo obsadil Sven Künkel z téhož gymnázia a z devátého místa se může těšit Michael Bílý z Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347. Z desítky nejlepších bude vybrána pětice, která bude reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Thajsku (v optimálním případě mohou reprezentanti Plzeňského kraje tvořit 80 % družstva ČR).
M.Bucháček
Přehledy úspěchů žáků Plzeňského kraje v mezinárodních, celostátní a krajských kolech soutěží naleznete na Portále Plzeňského kraje.

Vytisknout stránku

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Zeptejte se na cokoliv. Pomůžete nám tak vylepšit tento web. Váš názor nás zajímá.

+ Mám dotaz, připomínku

Přihlášení se k odběru novinek

Na zadaný e-mail Vám budeme zasílat aktuální informace o novinkách, akcích, výsledcích apod. Zasílání můžete kdykoliv zastavit.

© Všechna práva vyhrazena  - podporatalentu.cz

tvorba webu ANTstudio.cz