jste zde: úvodní » Testování nadaných žáků


Testování nadaných žáků

Testování účastníků v roce 2022  zabezpečí opět Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP, http://www.pepor-plzen.cz/info) - příspěvková organizace, která je zřízena Plzeňským krajem.

Testová baterie je v roce 2022 sestavena následovně:

Krátký inteligenční test (KIT): je určen ke skríningovému hodnocení intelektových schopností. Obsahuje čtyři subtesty: dva Říčanovy (TIP – Test intelektového potenciálu a Číselné řady) a dva subtesty (Synonyma a Třídění pojmů) vytvořené druhým autorem. Použité subtesty pokrývají slovní, vizualizační a fluidní schopnosti.

VMT patří k jednodimenzionálním testům konstruovaným k měření jedné složky inteligence. Vychází z teorie “g” faktoru, který formuloval Spearman. Test tedy pracuje se schopnostmi usuzovat, odhalovat vzájemné souvislosti a vyvozovat vztahy, které se považují za základní dimenze faktoru obecné inteligence.

Test verbální fluence – test založený na principu vyjmenování co největšího počtu slov splňujících předem dané kritérium za omezenou časovou jednotku (zpravidla 60 s). Nejčastěji jsou používány tzv. sémantické slovní fluence, kde má proband jmenovat slova dané lingvistické kategorie (např. zvířata, dopravní prostředky atp.) a fonematická slovní fluence, kde slova musí začínat vždy na určitou hlásku (např. P, N atp.). Méně často se užívá tzv. syntaktické slovní fluence, kdy slova musí splňovat např. předepsaný počet slabik. V případě testování účastníků letních kempů a kurzů v roce 2022 bude použita varianta fonematické slovní fluence.

Test čtení s porozuměním – test sledující schopnost využívat všeobecně známých faktů a pracovat s pojmy doplňováním vynechaných výrazů do vět výběrem z nabízených možností.

Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 (- Jak vnímám sám/sama sebe?) - položky dotazníku Piers-Harris 2 zahrnují výroky, které popisují, jak lidé mohou vnímat sami sebe.

Torranceho test tvořivosti - test je určený ke zjišťování všeobecného tvořivého potenciálu. Představovaná figurální forma identifikuje všechny základní formy divergentního myšlení. Prostřednictvím kreslených odpovědí měří flexibilitu, originalitu, fluenci a elaboraci.

Součástí je anamnestický dotazník, který vyplní rodiče doma, informace z něj bude součástí zprávy z testování.


V příloze se můžete seznámit se studií Profil nadaného žáka, která je jedním z výstupů projektu. Dále je zde přístupná zpráva realizátorů sportovně-herních bloků v roce 2012.

Výstupy z testování klinickými psycholožkami z let 2010 až 2015 a psychologů z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni z roku 2016 až 2022.


Účastníci obdrží výstupy na závěrečném semináři k projektu, který se uskuteční v 3. listopadu v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje (sál Zastupitelstva PK). Ti, kteří se semináře nezúčastní, obdrží zprávu poštou.


OBECNĚ O PROFILU NADANÉHO ŽÁKA

Testování klinickými psycholožkami v letech 2010 až 2015:

 

VROZENÝ INTELEKT

VERBÁLNÍ INTELIGENCE (CHÁPÁNÍ SMYSLU VĚT)

TVOŘIVÉ MYŠLENÍ

OSOBNÍ DOTAZNÍK

rozšíření od r. 2011 - písemné individuální zprávy o výsledcích s doporučením rozvoje každého testovaného žáka


Dále zde naleznete 

STUDII PROFIL NADANÉHO ŽÁKA  Sonda „Jak se žije talentům nyní?“ - vyhodnocení dotazníkového šetření klinickými psycholožkami.


 


Vytisknout stránku

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Zeptejte se na cokoliv. Pomůžete nám tak vylepšit tento web. Váš názor nás zajímá.

+ Mám dotaz, připomínku

Přihlášení se k odběru novinek

Na zadaný e-mail Vám budeme zasílat aktuální informace o novinkách, akcích, výsledcích apod. Zasílání můžete kdykoliv zastavit.

© Všechna práva vyhrazena  - podporatalentu.cz

tvorba webu ANTstudio.cz