jste zde: úvodní » Testování nadaných žáků


Testování nadaných žáků

Testování účastníků v roce 2021  zabezpečila opět Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP, http://www.pepor-plzen.cz/info) - příspěvková organizace, která je zřízena Plzeňským krajem.

Testová baterie byla v roce 2021 sestavena následovně:

 

1. Krátký inteligenční test

KIT je určen ke skríningovému hodnocení intelektových schopností. Obsahuje čtyři subtesty: dva Říčanovy (TIP – Test intelektového potenciálu a Číselné řady) a dva subtesty (Synonyma a Třídění pojmů) vytvořené druhým autorem. Použité subtesty pokrývají slovní, vizualizační a fluidní schopnosti.

 

2. Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2  - Jak vnímám sám/sama sebe?

Položky dotazníku Piers-Harris 2 zahrnují výroky, které popisují, jak lidé mohou vnímat sami sebe.

 

3. CFT 20 R  / VMT     /podle věku/          

CFT 20-R je testem fluidní inteligence, podnětový materiál je figurální povahy, částečně eliminující kulturní a vzdělávací vlivy při jeho řešení.

VMT patří k jednodimenzionálním testům konstruovaným k měření jedné složky inteligence. Vychází z teorie “g” faktoru, který formuloval Spearman. Test tedy pracuje se schopnostmi usuzovat, odhalovat vzájemné souvislosti a vyvozovat vztahy, které se považují za základní dimenze faktoru obecné inteligence.

 

4. URBANŮV figurální test tvořivého myšlení

Identifikace tvořivosti patří v současnosti nejen mezi nejatraktivnější, ale i nejžádanější (a oprávněně) diagnostické aktivity. V podobě Urbanova testu se jedná o metodu, která není zaměřena na tvořivé divergentní myšlení, ale na tzv. tvořivé ladění osobnosti.

 

5. součástí je anamnestický dotazník a v některých letech i dotazník učebních stylů, které vyplní rodiče doma, informace z nich budou součástí zprávy z testování.


V příloze se můžete seznámit se studií Profil nadaného žáka, která je jedním z výstupů projektu. Dále je zde přístupná zpráva realizátorů sportovně-herních bloků v roce 2012.

Výstupy z testování klinickými psycholožkami z let 2010 až 2015 a psychologů z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni z roku 2016 až 2021.


Účastníci obdrží výstupy na závěrečném semináři k projektu, který se uskuteční v 3. listopadu v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje (sál Zastupitelstva PK). Ti, kteří se semináře nezúčastní, obdrží zprávu poštou.


OBECNĚ O PROFILU NADANÉHO ŽÁKA

Testování klinickými psycholožkami v letech 2010 až 2015:

 

VROZENÝ INTELEKT

VERBÁLNÍ INTELIGENCE (CHÁPÁNÍ SMYSLU VĚT)

TVOŘIVÉ MYŠLENÍ

OSOBNÍ DOTAZNÍK

rozšíření od r. 2011 - písemné individuální zprávy o výsledcích s doporučením rozvoje každého testovaného žáka


Dále zde naleznete 

STUDII PROFIL NADANÉHO ŽÁKA  Sonda „Jak se žije talentům nyní?“ - vyhodnocení dotazníkového šetření klinickými psycholožkami.


 


Vytisknout stránku

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Zeptejte se na cokoliv. Pomůžete nám tak vylepšit tento web. Váš názor nás zajímá.

+ Mám dotaz, připomínku

Přihlášení se k odběru novinek

Na zadaný e-mail Vám budeme zasílat aktuální informace o novinkách, akcích, výsledcích apod. Zasílání můžete kdykoliv zastavit.

© Všechna práva vyhrazena  - podporatalentu.cz

tvorba webu ANTstudio.cz